0345.907.555

Gạch không nung rỗng 390x150x190

4,400