0345.907.555

Gạch không nung rỗng (3)
Gạch không nung rỗng (2)
Gạch không nung rỗng (1)

Gạch không nung rỗng 390x100x150

3,300