0345.907.555

Gạch không nung rỗng 390x190x190

5,500